project

vergunning brandveilig gebruik bedrijfsgebouw

Schiphol-Rijk

Met het oog op de brandveiligheid heeft BouwAdviesNL de vergunning Brandveilig gebruik bouwwerken aangevraagd voor een bedrijfspand op Schiphol-Rijk. Op tekening zijn diverse brandveiligheidsvoorzieningen aangegeven, zoals vluchtroutes, brandblussers, brandscheidingen, brandcompartimenten, verzamelplaats bij calamiteiten enzovoort.

De voorzieningen voor de brandveiligheid zijn besproken met de eigenaar van het pand. Nadat alle noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen waren geplaatst en op tekening aangegeven, is de vergunning Brandveilig gebruik bouwwerken aangevraagd bij de gemeente.

werkzaamheden

 • Inventarisatie bestaande situatie
 • Tekening brandveiligheid
 • Aanvraag omgevingsvergunning

contact

 

BouwAdviesNL 
Postbus 15204
1001 ME Amsterdam

BouwAdviesNL
Emmalaan 58
3411 XJ Lopik

T.  0348 743 814
E.  info@bouwadvies.nl

diensten

 • Bouwkundig tekenwerk
 • Aanvraag vergunningen
 • Inmeten gebouwen
 • STABU-bestek
 • V&G-plan ontwerpfase
 • Bouwbegeleiding
 • NEN2580 oppervlakten gebouwen
 • Artist impression

lidmaatschap

BouwAdviesNL is lid van de BNB; Beroepsvereniging van Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen.

BouwAdviesNL is licentiehouder van Stabu 2 en Stabu Bouwbreed Informatiesysteem.

 

Algemene voorwaarden 
Op al onze opdrachten is ‘De nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011’ Eerste herziening, juli 2013 van toepassing. Via deze link kunt u de DNR 2011 downloaden. Op verzoek kunnen wij u een exemplaar van de DNR 2011 toesturen.