project

Bestaande situatie woningen inmeten

amsterdam

Voor een volledige renovatie van 12 huurwoningen in Amsterdam heeft BouwAdviesNL de complete bestaande situatie woningen ingemeten. Op locatie zijn de posities van de bouwmuren, buitenkozijnen, binnenwanden, binnenkozijnen, vloerhoogten, dakranden, dakhoogten en dergelijke digitaal ingemeten.

Van de bestaande situatie zijn vervolgens bouwkundige tekeningen gemaakt, zoals bouwkundige plattegronden, geveltekeningen en doorsneden.

werkzaamheden

  • Inmeten woningen bestaande situatie

  • Tekening woningen bestaand situatie

contact

 

BouwAdviesNL 
Postbus 15204
1001 ME Amsterdam

BouwAdviesNL
Emmalaan 58
3411 XJ Lopik

T.  0348 743 814
E.  info@bouwadvies.nl

diensten

  • Bouwkundig tekenwerk
  • Aanvraag vergunningen
  • Inmeten gebouwen
  • STABU-bestek
  • V&G-plan ontwerpfase
  • Bouwbegeleiding
  • NEN2580 oppervlakten gebouwen
  • Artist impression

lidmaatschap

BouwAdviesNL is lid van de BNB; Beroepsvereniging van Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen.

BouwAdviesNL is licentiehouder van Stabu 2 en Stabu Bouwbreed Informatiesysteem.

 

Algemene voorwaarden 
Op al onze opdrachten is ‘De nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011’ Eerste herziening, juli 2013 van toepassing. Via deze link kunt u de DNR 2011 downloaden. Op verzoek kunnen wij u een exemplaar van de DNR 2011 toesturen.