project

Inmeten verzorgingshuis

Doorn

Voor de verbouwing van de algemene ruimten en het vernieuwen van het entreegebied heeft BouwAdviesNL de bestaande situatie ingemeten. Op locatie zijn de posities van de bouwmuren, buitenkozijnen, binnenwanden, binnenkozijnen, vloerhoogten, dakranden en dergelijke digitaal ingemeten.

Van de bestaande situatie zijn bouwkundige tekeningen gemaakt, zoals plattegrondtekeningen, gevelaanzichten, doorsneden en een aantal details, en uitwerkingen van de bouwkundige knooppunten.

werkzaamheden

  • Inmeten gebouw bestaande situatie
  • Tekening bestaand situatie

contact

 

BouwAdviesNL 
Postbus 15204
1001 ME Amsterdam

BouwAdviesNL
Emmalaan 58
3411 XJ Lopik

T.  0348 743 814
E.  info@bouwadvies.nl

diensten

  • Bouwkundig tekenwerk
  • Aanvraag vergunningen
  • Inmeten gebouwen
  • STABU-bestek
  • V&G-plan ontwerpfase
  • Bouwbegeleiding
  • NEN2580 oppervlakten gebouwen
  • Artist impression

lidmaatschap

BouwAdviesNL is lid van de BNB; Beroepsvereniging van Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen.

BouwAdviesNL is licentiehouder van Stabu 2 en Stabu Bouwbreed Informatiesysteem.

 

Algemene voorwaarden 
Op al onze opdrachten is ‘De nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011’ Eerste herziening, juli 2013 van toepassing. Via deze link kunt u de DNR 2011 downloaden. Op verzoek kunnen wij u een exemplaar van de DNR 2011 toesturen.