project

NEN 2580 Winkelcentrum

Oosterhout

In Oosterhout is voor een winkelcentrum een officiële NEN 2580 rapportage opgesteld voor de berekening van de verhuurbare vloeroppervlakte (VVO).

Voor een correcte oppervlakteberekening NEN 2580 heeft BouwAdviesNL het winkelcentrum op locatie gecontroleerd op maatvoering en ruimtegebruik. De NEN 2580-berekening wordt hierdoor uitgevoerd volgens de gecontroleerde situatie.

In het NEN 2580-rapport is een officieel NEN 2580-meetcertificaat van het gebouw opgenomen. Daarnaast is er een uitsplitsing van verhuurbaar oppervlak gemaakt per huurder.

In de bijlage van de NEN 2580-rapportage zijn de NEN 2580-plattegrondtekeningen met de verschillende oppervlakten duidelijk met kleurvlakken weergegeven

werkzaamheden

 • Controle bestaande situatie
 • Berekening BVO en VVO
 • Rapportage NEN 2580
 • NEN 2580-meetcertificaat
 • NEN 2580-plattegrondtekeningen

contact

 

BouwAdviesNL 
Postbus 15204
1001 ME Amsterdam

BouwAdviesNL
Emmalaan 58
3411 XJ Lopik

T.  0348 743 814
E.  info@bouwadvies.nl

diensten

 • Bouwkundig tekenwerk
 • Aanvraag vergunningen
 • Inmeten gebouwen
 • STABU-bestek
 • V&G-plan ontwerpfase
 • Bouwbegeleiding
 • NEN2580 oppervlakten gebouwen
 • Artist impression

lidmaatschap

BouwAdviesNL is lid van de BNB; Beroepsvereniging van Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen.

BouwAdviesNL is licentiehouder van Stabu 2 en Stabu Bouwbreed Informatiesysteem.

 

Algemene voorwaarden 
Op al onze opdrachten is ‘De nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011’ Eerste herziening, juli 2013 van toepassing. Via deze link kunt u de DNR 2011 downloaden. Op verzoek kunnen wij u een exemplaar van de DNR 2011 toesturen.