nen 2580

berekening vvo

verhuurbare vloeroppervlakte

Voor een huurovereenkomst voor bijvoorbeeld een kantoor of winkel moet de verhuurbare vloeroppervlakte (VVO) nauwkeurig worden bepaald. BouwAdviesNL bepaalt de verhuurbare vloeroppervlakte exact en volgens de in NEN 2580 voorgeschreven methoden.

Oppervlakteberekening van tekening of op locatie

BouwAdviesNL kan de NEN 2580-oppervlakteberekening maken vanaf digitale tekeningen (Type B), waarbij niet op locatie wordt gecontroleerd. Voor een correcte oppervlakteberekening NEN 2580 heeft het onze voorkeur op locatie te controleren op maatvoering en ruimtegebruik (Type A). De NEN 2580-berekening wordt uitgevoerd volgens de gecontroleerde situatie.

BouwAdviesNL voor NEN 2580-meting VVO

Voor een nauwkeurige bepaling van het verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) volgens NEN 2580 kunt u vertrouwen op de deskundigheid van BouwAdviesNL. Neem contact met ons op voor een persoonlijke toelichting op onze werkwijze en de uitwerking van een oppervlaktemeting met een officiële NEN 2580-rapportage.

NEN 2580 BVO – norm voor vloeroppervlakte

NEN 2580 Oppervlaktemeting Gebouwen is een Nederlandse norm voor het bepalen van vloeroppervlakten en de inhoud van gebouwen. In de norm staan afspraken en bepalingsmethoden, zodat een oppervlaktebepaling altijd op dezelfde manier wordt uitgevoerd.
De gebruiksoppervlakte (GO) is de oppervlakte van een ruimte of van een groep van ruimten, gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen.

Bij bepaling van de VVO wordt niet meegerekend:

 • een ruimte die dient voor het onderbrengen of bedienen van gebouwinstallaties;
 • een trappenhuis, met inachtneming van de een-op-eenregel;
 • een voorziening voor verticaal verkeer, trapgat of liftschacht;
 • toegangssluizen naar trappenhuizen indien de sluis uitsluitend toegang biedt tot het trappenhuis;
 • een schalmgat of vide, indien de oppervlakte daarvan groter is dan of gelijk is aan 4,0 m
 • de oppervlakte van delen van vloeren waarboven de nettohoogte kleiner is dan 1,5 m;
 • een vrijstaande bouwconstructie en een leidingschacht indien de horizontale doorsnede daarvan – bij schuine kolommen inclusief het gedeelte van de ruimte daaronder dat lager is dan 1,5 m – groter is dan of gelijk is aan 0,5 m2;
 • een dragende binnenwand.

NEN 2580-rapportage met meetcertificaat

BouwAdviesNL bepaalt de oppervlakten volgens de in NEN 2580 voorgeschreven methoden. De soorten oppervlakten in de oppervlaktestaten zijn onder meer de brutovloeroppervlakte (BVO), de nettovloeroppervlakte (NVO) en de verhuurbare vloeroppervlakte (BVO). Het opstellen van een NEN 2580-rapportage met meetcertificaat gebeurt conform NTA2581;2011.
Deze NTA (Nederlandse technische afspraak) omschrijft twee certificaten, een meetcertificaat type A en type B:

 • type A is een certificaat dat hoort bij een opname en controle op locatie. De bestaande tekeningen worden op locatie gecontroleerd en aangepast;
 • type B is een certificaat dat hoort bij het meten vanaf de aangeleverde tekeningen. Er wordt niet op locatie gecontroleerd.

Opbouw NEN 2580 rapport

De opbouw van de NEN 2580-rapportage bestaat uit de volgende elementen::

 • algemene gebouwinformatie, contactpersonen en foto’s van het gebouw;
 • omschrijving van de werkwijze uitvoering NEN 2580 Oppervlakte Gebouwen.
 • In de NEN 2580-rapportage worden de oppervlaktestaten (meetstaten) uitgesplitst in totaal oppervlakte gebouw, oppervlakte per verdieping en op verzoek uitgesplitst in oppervlakte per huurder;
 • in het NEN 2580-rapport wordt een officieel NEN 2580-meetcertificaat van het gebouw opgenomen.
 • in de bijlage van de NEN 2580-rapportage worden op de NEN 2580-plattegrondtekeningen de verschillende oppervlakten duidelijk met kleurvlakken weergegeven.

contact

 

BouwAdviesNL 
Postbus 15204
1001 ME Amsterdam

BouwAdviesNL
Emmalaan 58
3411 XJ Lopik

T.  0348 743 814
E.  info@bouwadvies.nl

diensten

 • Bouwkundig tekenwerk
 • Aanvraag vergunningen
 • Inmeten gebouwen
 • STABU-bestek
 • V&G-plan ontwerpfase
 • Bouwbegeleiding
 • NEN2580 oppervlakten gebouwen
 • Artist impression

lidmaatschap

BouwAdviesNL is lid van de BNB; Beroepsvereniging van Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen.

BouwAdviesNL is licentiehouder van Stabu 2 en Stabu Bouwbreed Informatiesysteem.

 

Algemene voorwaarden 
Op al onze opdrachten is ‘De nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011’ Eerste herziening, juli 2013 van toepassing. Via deze link kunt u de DNR 2011 downloaden. Op verzoek kunnen wij u een exemplaar van de DNR 2011 toesturen.