bouwadviesnl

doorspuibaarheid

in de woning

De spuiventilatie heeft tot doel om in korte tijd grote hoeveelheden vervuilde lucht in een woning af te voeren naar buiten. De spuiventilatie-eis geldt voor een woonfunctie en voor kinderdagverblijven. Om te bepalen of de verblijfsruimten en verblijfsgebieden voldoende spuiventilatie hebben, kunnen de medewerkers van BouwAdviesNL de doorspuibaarheid voor u berekenen.

eisen spuiventilatie

In het Bouwbesluit staat aan welke eisen voor doorspuibaarheid van een woning moet voldoen. Elke verblijfsruimte van een woonfunctie moet ten minste één te openen raam of deur in de uitwendige scheidingsconstructie hebben. Bij een verblijfsruimte zonder te openen raam of deur kan niet aan de eis worden voldaan. Dan moet een gelijkwaardige oplossing worden gezocht. Voor een omgevingsvergunning moet altijd een spuiventilatieberekening worden gemaakt.

bouwadviesnl voor berekening doorspuibaarheid woning

De medewerkers van BouwAdviesNL hebben ruime ervaring in het berekenen van de doorspuibaarheid van woningen. Zij geven u advies op maat, signaleren eventuele problemen en dragen natuurlijk ook meteen een passende oplossing aan. Neem contact met ons op voor een persoonlijke toelichting op onze werkwijze en de uitwerking van spuiventilatie in de woning.

De eisen voor spuiventilatie in het Bouwbesluit zijn:

 • De uitwendige scheidingsconstructie van verblijfsgebieden en verblijfsruimten hebben beweegbare onderdelen (bijvoorbeeld ramen en deuren) waarmee sterk verontreinigde binnenlucht snel kan worden afgevoerd.
 • Een niet-gemeenschappelijke verblijfsgebied heeft een spuiventilatiecapaciteit van ten minste 6 dm3/s per m2
 • Een niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte heeft een spuiventilatiecapaciteit van ten minste 3 dm3/s per m2
 • Spuiventilatiecapaciteit moet volgens NEN 1087 worden berekend.
 • Het beweegbaar onderdeel voor de spuiventilatie moet, gemeten loodrecht op de uitwendige scheidingsconstructie van de gebruiksfunctie, op een afstand van ten minste 2 m van de perceelsgrens liggen. Grenst het perceel waarop de gebruiksfunctie ligt aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, dan wordt de afstand aangehouden tot het hart van die weg, dat water of dat groen.

contact

 

BouwAdviesNL 
Postbus 15204
1001 ME Amsterdam

BouwAdviesNL
Emmalaan 58
3411 XJ Lopik

T.  0348 743 814
E.  info@bouwadvies.nl

diensten

 • Bouwkundig tekenwerk
 • Aanvraag vergunningen
 • Inmeten gebouwen
 • STABU-bestek
 • V&G-plan ontwerpfase
 • Bouwbegeleiding
 • NEN2580 oppervlakten gebouwen
 • Artist impression

lidmaatschap

BouwAdviesNL is lid van de BNB; Beroepsvereniging van Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen.

BouwAdviesNL is licentiehouder van Stabu 2 en Stabu Bouwbreed Informatiesysteem.

 

Algemene voorwaarden 
Op al onze opdrachten is ‘De nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011’ Eerste herziening, juli 2013 van toepassing. Via deze link kunt u de DNR 2011 downloaden. Op verzoek kunnen wij u een exemplaar van de DNR 2011 toesturen.