bouwadviesnl

v&g plan

ontwerpfase

Het V&G-plan ontwerpfase (veiligheid- en gezondheidsplan) is een projectspecifiek document waarin de veiligheid en de arbeidsomstandigheden op de bouwplaats centraal staan. Met een deskundige analyse worden onveilige situaties van het bouwplan in kaart gebracht. Op basis daarvan omschrijft BouwAdviesNL in het V&G-plan de risico’s die in de ontwerpfase niet of onvoldoende kunnen worden weggenomen.

veilig bouwen

Het V&G-plan ontwerpfase geeft een opsomming van verwachte risico’s met daarbij suggesties en eventueel noodzakelijke maatregelen voor verbetering. Naast de analyse en aanbevelingen worden in het V&G-plan de planning, de samenwerking(en) en het overleg met de uitvoerende partijen tijdens de realisatie van het project vastgelegd.

Het plan wordt door BouwAdviesNL ook kritisch bekeken op de onderhoudsveiligheid van het gebouw tijdens de gebruiksfase. Met de opdrachtgever worden suggesties voor voorzieningen voor veilig onderhoud van het gebouw besproken en deze worden omschreven in het V&G-plan ontwerpfase.

opstellen, toetsen, coördineren

BouwAdviesNL heeft brede ervaring met het opstellen of toetsen van een projectspecifiek V&G-plan ontwerpfase. Daarnaast kunnen wij worden ingezet als V&G-coördinator in de gehele ontwerpfase voor uw project

bouwadviesnl voor V&G-plan ontwerpfase

Wilt u meer weten over hoe BouwAdviesNL u kan helpen op het gebied van veiligheid en de arbeidsomstandigheden op de bouwplaats? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijke toelichting op onze werkwijze en de uitwerking van een V&G-plan ontwerpfase.

arbobesluit

Volgens artikel 2.28 van het Arbobesluit, afdeling Bouwproces, is het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) verplicht bij:

 • Projecten met een geschatte duur van meer dan 500 mandagen;
 • Projecten met een geschatte duur van meer dan 30 werkdagen, waar op enig moment meer dan 20 werknemers tegelijk werken;
 • Risicovolle projecten, als bedoeld in bijlage II van Richtlijn nr. 92/57/EEG.

Bij risicovolle projecten gaat het om risico’s die de gebruikelijke risico’s op de bouw overstijgen. Werken op hoogte is een gebruikelijk risico in de bouw, maar werken op hoogte boven water of boven een weg is een extra risico. Hetzelfde geldt voor situaties waarin kans bestaat op bedelving, vastraken, vallen van hoogte, verdrinking of blootstelling aan chemische of biologische stoffen of ioniserende straling. Verhoogd risico is er ook bij werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels, werken met springstof, het graven van putten, ondergrondse tunnelwerken, het werken met duikuitrusting en het monteren of demonteren van zware geprefabriceerde elementen.

Inhoud V&G-plan ontwerpfase

Aanvankelijk dient een V&G-plan ontwerpfase te worden opgesteld. Dit gebeurt meestal door de V&G coördinator ontwerpfase. In het V&G-plan ontwerpfase moet in elk geval de volgende informatie vermeld worden:

 • Beschrijving van het project;
 • Overzicht betrokken organisaties;
 • Naam V&G coördinator ontwerpfase;
 • Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) ontwerp (uitvoerings-, beheer- en onderhoudsfase van het ontwerp);
 • Maatregelen/benodigde voorzieningen volgend uit de RI&E ontwerpfase;
 • Restrisico’s (waarvoor geen oplossingen zijn gevonden).

Het V&G-plan ontwerpfase dient te worden overhandigd aan de uitvoerende partij. De uitvoerende partij dient vervolgens het V&G-plan uitvoeringsplan op te stellen. Dit gebeurt meestal door de V&G-coördinator uitvoeringsfase.

contact

 

BouwAdviesNL 
Postbus 15204
1001 ME Amsterdam

BouwAdviesNL
Emmalaan 58
3411 XJ Lopik

T.  0348 743 814
E.  info@bouwadvies.nl

diensten

 • Bouwkundig tekenwerk
 • Aanvraag vergunningen
 • Inmeten gebouwen
 • STABU-bestek
 • V&G-plan ontwerpfase
 • Bouwbegeleiding
 • NEN2580 oppervlakten gebouwen
 • Artist impression

lidmaatschap

BouwAdviesNL is lid van de BNB; Beroepsvereniging van Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen.

BouwAdviesNL is licentiehouder van Stabu 2 en Stabu Bouwbreed Informatiesysteem.

 

Algemene voorwaarden 
Op al onze opdrachten is ‘De nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011’ Eerste herziening, juli 2013 van toepassing. Via deze link kunt u de DNR 2011 downloaden. Op verzoek kunnen wij u een exemplaar van de DNR 2011 toesturen.