bouwadviesnl

bouwbegeleiding

toezicht

bouwbegeleiding bij start bouwproject

Bij de start van een bouwproject komt vaak heel wat kijken. Door deskundige bouwbegeleiding en toezicht worden uw belangen in het project behartigd. BouwAdviesNL kan die bouwbegeleiding voor u uitvoeren. Daarmee bent u ervan verzekerd dat het bouwproces van start bouw tot oplevering soepel verloopt.

ervaren bouwbegeleider

BouwAdviesNL heeft ruime ervaring met bouwbegeleiding van nieuwbouwprojecten en verbouwingen. Naast woningbouwprojecten hebben wij ook diverse verbouwingen begeleid van winkels en bedrijfspanden. Als ervaren bouwkundig bouwbegeleider verstaat BouwAdviesNL de taal van de aannemers en komen wij op voor uw belangen.

bouwadviesnl voor vakkundige bouwbegeleiding

Wij staan u graag terzijde bij nieuwbouw of verbouwing. Door onze ruime bouwkundige ervaring kunt u vertrouwen op vakkundige ondersteuning. We vertellen u graag in een persoonlijk gesprek hoe onze bouwbegeleiding u de zorgen rondom uw bouwproject uit handen neemt.

taken van de bouwbegeleider – bouwtoezicht

De bouwbegeleider van BouwAdviesNL heeft diverse taken om het bouwproces gestroomlijnd te laten verlopen. Daarnaast worden door ons de bouwkosten goed in de gaten te houden. Onze werkzaamheden als bouwbegeleider omvatten het volgende:

 • het behartigen van uw belangen;
 • de bouwkwaliteit bewaken;
 • de voortgang bewaken: de uitvoeringsplanning, detail tijdbewaking en werkcoördinatie;
 • erop toezien dat het werk binnen de gestelde tijd wordt gerealiseerd;
 • op de bouwplaats toezicht houden op de uitvoering van het werk;
 • de uitgevoerde werkzaamheden controleren;
 • mogelijke knelpunten van tevoren signaleren;
 • bouwvergaderingen leiden en daar verslag van doen;
 • de veiligheid en gezondheid (V&G-aspecten) op de bouwplaats bewaken;
 • kostenbewaken en overschrijdingen signaleren;
 • aanbiedingen voor meer- en minderwerk, stelposten en verrekenbare hoeveelheden beoordelen en daarover adviseren;
 • de bij bouwbegeleiding benodigde correspondentie verzorgen;
 • (werk)tekeningen en andere stukken van de aannemer controleren;
 • vooroplevering met de aannemer en verslaglegging daarvan;
 • bij de oplevering het werk opnemen en keuren en daarvan verslag doen;
 • bij de oplevering installaties en bouwdelen controleren en testen;
 • controleren of de gevraagde garanties zijn afgegeven;
 • de in de onderhoudsperiode of garantietermijn te verrichten werkzaamheden vastleggen.

contact

 

BouwAdviesNL 
Postbus 15204
1001 ME Amsterdam

BouwAdviesNL
Emmalaan 58
3411 XJ Lopik

T.  0348 743 814
E.  info@bouwadvies.nl

diensten

 • Bouwkundig tekenwerk
 • Aanvraag vergunningen
 • Inmeten gebouwen
 • STABU-bestek
 • V&G-plan ontwerpfase
 • Bouwbegeleiding
 • NEN2580 oppervlakten gebouwen
 • Artist impression

lidmaatschap

BouwAdviesNL is lid van de BNB; Beroepsvereniging van Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen.

BouwAdviesNL is licentiehouder van Stabu 2 en Stabu Bouwbreed Informatiesysteem.

 

Algemene voorwaarden 
Op al onze opdrachten is ‘De nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011’ Eerste herziening, juli 2013 van toepassing. Via deze link kunt u de DNR 2011 downloaden. Op verzoek kunnen wij u een exemplaar van de DNR 2011 toesturen.