bouwadviesnl

voor uw

sloopveiligheidsplan

Voor veilige sloopwerkzaamheden zijn veiligheidsmaatregelen nodig. Daarmee kan worden voorkomen dat personen gewond raken of dat wegen, gebouwen of voertuigen in de omgeving van de te slopen bouwwerken worden beschadigd. In het sloopveiligheidsplan omschrijft BouwAdviesNL maatregelen en voorzieningen die gaan over de veiligheid van de weg, de weggebruikers, de naburige bouwwerken, de naastgelegen terreinen en hun gebruikers.

bouwveiligheid

In een binnenstedelijke omgeving is het slopen vaak complex. De aanvoer van de sloopmachines en de afvoer van het sloopmateriaal moeten goed worden geregeld. Voor beladen moet er een veilige opstelplaats zijn en er moet een goede afscheiding van het sloopwerk zijn. Al deze zaken worden door BouwAdviesNL geïnventariseerd en omschreven in het sloopveiligheidsplan.

bouwadviesnl ondersteunt veilig bouwen

Voor het opstellen van een sloopveiligheidsplan kunt u vertrouwen op onze brede ervaring met sloopveiligheid. Wilt u meer weten over hoe BouwAdviesNL u kan helpen op het gebied van veilig slopen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijke toelichting op onze werkwijze en de uitwerking van een sloopveiligheidsplan.

de eisen in een veiligheidsplan

De eisen in een sloopveiligheidsplan

Bij het uitvoeren van sloopwerkzaamheden moeten in het sloopveiligheidsplan maatregelen worden opgenomen ter voorkoming van:

 • letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het sloopterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen;
 • letsel van personen die het sloopterrein onbevoegd betreden;
 • beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het sloopterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen.

  Het sloopveiligheidsplan bevat de onderstaande elementen (Bouwbesluit artikel 8.7):

  1. ten minste een tekening waaruit de sloopplaatsinrichting blijkt met:
   • de toegang tot de bouw- of sloopplaats inclusief begrenzing, afscheiding en afsluiting van de bouw- of sloopplaats;
   • de ligging van het perceel waarop gebouwd of gesloopt wordt en de omliggende wegen en bouwwerken;
   • de situering van het te bouwen of te slopen bouwwerk;
   • de aan- en afvoerwegen;
   • de laad-, los- en hijszones;
   • de plaats van bouwketen;
   • de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;
   • de plaats van machines, werktuigen en ander hulpmaterieel en opslag van materialen;
   • de bereikbaarheid van bluswater- en andere veiligheidsvoorzieningen
  2. gegevens en bescheiden over de toe te passen  sloopmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de sloopwerkzaamheden;
  3. indien een bouwput wordt gemaakt:
   • de hoofdopzet van de verticale bouwputafscheiding en de bouwputbodem;
   • de uitgangspunten voor een bemalingsplan;
   • de uitgangspunten voor een monitoringsplan ter voorkoming van schade aan naburige bouwwerken;
  1. een rapport van een akoestisch onderzoek, indien aannemelijk is dat de dagwaarde vanwege het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden meer bedraagt of de maximale blootstellingsduur in dagen langer duurt dan de waarden, bedoeld in artikel 8.3 van het Bouwbesluit.
  2. een rapport van een trillingenonderzoek, indien aannemelijk is dat het uitvoeren van de bouw- of sloopwerkzaamheden een grotere trillingssterkte veroorzaakt dan de trillingssterkte bedoeld in artikel 8.4, eerste lid. van het Bouwbesluit.

   contact

    

   BouwAdviesNL 
   Postbus 15204
   1001 ME Amsterdam

   BouwAdviesNL
   Emmalaan 58
   3411 XJ Lopik

   T.  0348 743 814
   E.  info@bouwadvies.nl

   diensten

   • Bouwkundig tekenwerk
   • Aanvraag vergunningen
   • Inmeten gebouwen
   • STABU-bestek
   • V&G-plan ontwerpfase
   • Bouwbegeleiding
   • NEN2580 oppervlakten gebouwen
   • Artist impression

   lidmaatschap

   BouwAdviesNL is lid van de BNB; Beroepsvereniging van Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen.

   BouwAdviesNL is licentiehouder van Stabu 2 en Stabu Bouwbreed Informatiesysteem.

    

   Algemene voorwaarden 
   Op al onze opdrachten is ‘De nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011’ Eerste herziening, juli 2013 van toepassing. Via deze link kunt u de DNR 2011 downloaden. Op verzoek kunnen wij u een exemplaar van de DNR 2011 toesturen.