bouwadviesnl

v&g controle

uitvoering

Het kan zijn dat u als opdrachtgever tijdens de uitvoering van de bouw twijfels hebt over veiligheids-en gezondheidsaspecten (V&G) op de bouwplaats. BouwAdviesNL kan als V&G-adviseur worden ingeschakeld om de locatie en de uitvoering van de bouwwerkzaamheden te inventariseren. Wij beoordelen de bouwplaats en onveilige situaties worden in kaart gebracht en gerapporteerd. Aanbevelingen en suggesties voor voorzieningen voor veilig bouwen worden besproken met de opdrachtgever en de aannemer.

veiligheidsinspectie op de bouwplaats

BouwAdviesNL kan als bouwveiligheidscoördinator tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden wekelijks de bouwplaats bezoeken en een veiligheidsinspectie uitvoeren. We leggen onze bevindingen vast in een veiligheidsrapport. Dit rapport wordt tijdens de bouwvergadering besproken.

bouwadviesnl uw bouwveiligheidscoördinator

Wij staan u graag terzijde met onze kennis, deskundigheid en ervaring met V&G-aspecten op de bouwplaats. Wilt u meer weten over hoe BouwAdviesNL u kan helpen op het gebied van veilig bouwen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijke toelichting op onze werkwijze als bouwveiligheidscoördinator

contact

 

BouwAdviesNL 
Postbus 15204
1001 ME Amsterdam

BouwAdviesNL
Emmalaan 58
3411 XJ Lopik

T.  0348 743 814
E.  info@bouwadvies.nl

diensten

  • Bouwkundig tekenwerk
  • Aanvraag vergunningen
  • Inmeten gebouwen
  • STABU-bestek
  • V&G-plan ontwerpfase
  • Bouwbegeleiding
  • NEN2580 oppervlakten gebouwen
  • Artist impression

lidmaatschap

BouwAdviesNL is lid van de BNB; Beroepsvereniging van Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen.

BouwAdviesNL is licentiehouder van Stabu 2 en Stabu Bouwbreed Informatiesysteem.

 

Algemene voorwaarden 
Op al onze opdrachten is ‘De nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011’ Eerste herziening, juli 2013 van toepassing. Via deze link kunt u de DNR 2011 downloaden. Op verzoek kunnen wij u een exemplaar van de DNR 2011 toesturen.