voor uw

oppervlakteberekening

go vg

Gebruiksoppervlakte en verblijfsgebied

Bij het ontwerp van een woning worden de wensen in de plattegrondtekening vertaald. Zijn alle wensen in de tekening verwerkt, dan wordt gecontroleerd of de plattegrondtekening voldoet aan de eisen in het Bouwbesluit. BouwAdviesNL kan de benodigde controles en berekeningen van de gebruiksoppervlakte en het verblijfsgebied voor u verzorgen.

ondersteuning met adviezen en berekening

De eisen gebruiksoppervlakte (GO) en verblijfsgebied (VG) worden door deskundige medewerkers van BouwAdviesNL gecontroleerd en berekend volgens de eisen in het Bouwbesluit. Wij zijn dankzij jarenlange ervaring en regelmatige nascholing volledig op de hoogte van de inhoud en recente wijzigingen van het Bouwbesluit. Wij weten welke regels en voorschriften voor uw project van belang zijn. Daarom kunt u vertrouwen op een correcte uitwerking van het plan.

bouwadviesnl voor uw berekening go vg

De medewerkers van BouwAdviesNL geven u advies op maat. Zij signaleren eventuele problemen en dragen natuurlijk ook meteen een passende oplossing aan. Neem contact met ons op voor een persoonlijke toelichting op onze werkwijze en de uitwerking van de berekening gebruiksoppervlakte en verblijfsgebied.

De eisen aan gebruiksoppervlakte en verblijfsgebied staan in het Bouwbesluit:

 • ten minste 55% van de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie is verblijfsgebied;
 • verblijfsgebied heeft een minimale afmeting van 1,8 meter breed en 2,6 meter hoog;
 • een verblijfsgebied in een woning heeft ten minste een vloeroppervlak van 5 m2.

 Een verblijfsgebied, ook wel aangeduid als VG, bestaat uit een of meer verblijfsruimten of andere aparte ruimten die met elkaar in verbinding staan en op dezelfde verdieping zijn gelegen. Uitgezonderd zijn de toiletruimte, badruimte, technische ruimte en verkeersruimte. De oppervlakte van de niet-dragende scheidingswanden wordt meegerekend bij de oppervlakte van het VG.

 De gebruiksoppervlakte, afgekort GO, is de bruikbare vloeroppervlakte, geschikt voor het beoogde gebruik. Dit is in feite het totale vloeroppervlak tussen de omsluitende wanden van de gebruiksfunctie minus de vaste obstakels van enige omvang:

 • dragende binnenwanden;
 • vloeroppervlakte met een vrije hoogte kleiner dan 1,5 meter (maar de vloer onder een trap of hellingbaan telt wel mee);
 • een trapgat, liftschacht of vide, als de oppervlakte daarvan groter is dan 4 m2;
 • een vrijstaande bouwconstructie, maar geen trap of een leidingschacht, als de horizontale doorsnede daarvan groter is dan 0,5 m2.

contact

 

BouwAdviesNL 
Postbus 15204
1001 ME Amsterdam

BouwAdviesNL
Emmalaan 58
3411 XJ Lopik

T.  0348 743 814
E.  info@bouwadvies.nl

diensten

 • Bouwkundig tekenwerk
 • Aanvraag vergunningen
 • Inmeten gebouwen
 • STABU-bestek
 • V&G-plan ontwerpfase
 • Bouwbegeleiding
 • NEN2580 oppervlakten gebouwen
 • Artist impression

lidmaatschap

BouwAdviesNL is lid van de BNB; Beroepsvereniging van Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen.

BouwAdviesNL is licentiehouder van Stabu 2 en Stabu Bouwbreed Informatiesysteem.

 

Algemene voorwaarden 
Op al onze opdrachten is ‘De nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011’ Eerste herziening, juli 2013 van toepassing. Via deze link kunt u de DNR 2011 downloaden. Op verzoek kunnen wij u een exemplaar van de DNR 2011 toesturen.