Bouwadviesnl

stabu-bestek

uw contractstuk

In het bouwproces is een Stabu-bestek een belangrijk informatie- en werkdocument. Het Stabu-bestek is een onderdeel van de contractstukken tussen opdrachtgever en aannemer. In het Stabu-bestek omschrijft BouwAdviesNL het werk, inclusief alle administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden.

Deskundigheid vereist

BouwAdviesNL stelt een Stabu-bestek op volgens de richtlijnen van Stichting STABU en de Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen (BNB). Het opstellen van een Stabu-bestek is voor velen geen dagelijkse bezigheid. De medewerkers van BouwAdviesNL zijn deskundig en ervaren. In de loop der jaren hebben zij een grote verscheidenheid aan Stabu-bestekken uitgewerkt voor zowel nieuwbouw als verbouwingen en renovaties.

bouwkundig stabu-bestek schrijven

BouwAdviesNL verzorgt bouwkundige Stabu-bestekken voor nieuwbouw of verbouw van uw woning, appartementengebouw of bedrijfsgebouw. Neem contact met ons op voor een persoonlijke toelichting op onze werkwijze. Een Stabu-bestek is altijd maatwerk en wordt in nauw overleg met u opgesteld.

gegarandeerde kwaliteit

BouwAdviesNL is lid van Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen en licentiehouder van STABU Bouwbreed Informatiesysteem.

Door BouwAdviesNL zijn reeds diverse Stabu-bestekken geschreven

Stabu-bestekken nieuwbouw:

 • Stabu- bestekwoning vrijstaand
 • Stabu-bestek rijwoningen
 • Stabu- bestek deelplan met meerdere woningtypen
 • Bouwkundig Stabu-bestek appartementengebouw
 • Bouwkundig Stabu-bestek combinatieprojecten van vrijstaande woningen, rijwoningen en appartementengebouwen
 • Bouwkundig Stabu-bestek bedrijfsgebouwen
 • Bouwkundig Stabu-bestek kantoorgebouwen
 • Bouwkundig Stabu-bestek hotels 

Stabu-bestekken voor verbouwingen en renovaties:

 • Stabu-bestek verbouwing woning
 • Stabu-bestek uitbouw woning
 • Stabu-bestek renovatie appartementen
 • Bouwkundig Stabu-bestek verbouwing bedrijfspanden
 • Bouwkundig Stabu-bestek herbestemming van kantoren
 • Bouwkundig Stabu-bestek renovatie hotel en inrichting hotelkamers

Het Stabu-bestek bevat vier onderdelen:

 • Algemene gegevens van het werk
 • Algemene voorwaarden van het werk
 • Technische omschrijving van de werkzaamheden
 • Bijlagen

Het eerste deel van het Stabu-bestek bevat een algemene omschrijving van het werk. Hierin geeft BouwAdviesNL een korte omschrijving van het werk, de locatie en het adres, contactpersonen en een overzicht van documenten behorende bij het werk.

Na de algemene gegevens worden de algemene voorwaarden van het werk omschreven. Hierbij gaat het om de verantwoordelijkheden, voorschriften, garantietermijnen, verrekening van meer- en minderwerk, verzekeringen enzovoort.

Het derde deel bevat de technische omschrijvingen van het werk. Dit deel wordt ook wel ‘de omschrijving van de toe te passen materialen’ genoemd. Hierbij specificeert BouwAdviesNL de materialen en wordt de kwaliteit van het werk vastgelegd.

Tot slot worden aan bouwkundig bestek vaak bijlagen toegevoegd:

 • Model Garantieverklaring
 • Model Coördinatieovereenkomst
 • Model Bankgarantie

 

contact

 

BouwAdviesNL 
Postbus 15204
1001 ME Amsterdam

BouwAdviesNL
Emmalaan 58
3411 XJ Lopik

T.  0348 743 814
E.  info@bouwadvies.nl

diensten

 • Bouwkundig tekenwerk
 • Aanvraag vergunningen
 • Inmeten gebouwen
 • STABU-bestek
 • V&G-plan ontwerpfase
 • Bouwbegeleiding
 • NEN2580 oppervlakten gebouwen
 • Artist impression

lidmaatschap

BouwAdviesNL is lid van de BNB; Beroepsvereniging van Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen.

BouwAdviesNL is licentiehouder van Stabu 2 en Stabu Bouwbreed Informatiesysteem.

 

Algemene voorwaarden 
Op al onze opdrachten is ‘De nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011’ Eerste herziening, juli 2013 van toepassing. Via deze link kunt u de DNR 2011 downloaden. Op verzoek kunnen wij u een exemplaar van de DNR 2011 toesturen.