Bouwkundige

tekeningen

uitbreiding

BouwAdviesNL kan bouwkundige tekeningen maken voor uw uitbreiding, of het nu een woning, appartement of bedrijfspand is. Als opdrachtgever weet u dankzij de bouwtekening dat het resultaat zal overeenkomen met uw wensen. De vergunningverlener kan beoordelen of het plan voldoet aan de eisen. De aannemer kan precies zien wat er van hem wordt verwacht

Wensen realiseren

Een bouwkundige tekening is een vertaling van uw wensen naar een blauwdruk voor de realisatie daarvan. Dat betekent dat pas een bouwtekening kan worden gemaakt als we precies weten wat u wilt. Voordat de bouwkundig tekenaar aan de slag gaat, inventariseren we daarom altijd in een of meer persoonlijke gesprekken wat u voor ogen staat.

Ervaren in bouwkundig tekenwerk

Het tekenwerk wordt in huis uitgevoerd. De medewerkers van BouwAdviesNL hebben zo’n 20 jaar ervaring met bouwkundig tekenwerk en weten wat bouwen is. Wij kunnen vanaf de ontwerpfase meedenken en bouwtekeningen voor het aanvragen van vergunningen verzorgen. Voor de aannemer maken wij de bouwkundige werktekeningen. Met deze gedetailleerde werktekeningen kunt u erop vertrouwen dat uw project vakkundig en volgens plan wordt uitgevoerd.

Van schets naar bouwkundige werktekening

Er zijn verschillende soorten bouwkundige tekeningen. Het detailniveau hangt af van het type project, welke vergunningen er nodig zijn en de projectfase. Voorbeelden van bouwkundige tekening zijn:

 • Plattegrondtekening: toont de indeling van een gebouw (horizontale doorsnede)
 • Gevelaanzicht: toont onder meer de plaatsing van raamkozijnen en deuren
 • Doorsneden: toont onder meer de hoogte van verdiepingen (verticale doorsnede)
 • Bouwkundige details: toont de knooppunten in constructie, bijvoorbeeld de dakaansluiting op de gevel en de goot
 • Terreintekening: het gebouw in de omgeving, toont bijvoorbeeld toegangswegen en buurbebouwing

BouwAdviesNL kan alle tekeningen leveren die nodig zijn voor uw project.

Tekenen is maatwerk

Elk project stelt zijn eigen eisen aan het bouwkundig tekenwerk, elk project is maatwerk. Dat betekent ook dat de kosten afhankelijk zijn van het project. Een offerte voor bouwkundig tekenwerk wordt daarom altijd in nauw overleg opgesteld. Neem contact met ons op voor een persoonlijke toelichting

contact

 

BouwAdviesNL 
Postbus 15204
1001 ME Amsterdam

BouwAdviesNL
Emmalaan 58
3411 XJ Lopik

T.  0348 743 814
E.  info@bouwadvies.nl

diensten

 • Bouwkundig tekenwerk
 • Aanvraag vergunningen
 • Inmeten gebouwen
 • STABU-bestek
 • V&G-plan ontwerpfase
 • Bouwbegeleiding
 • NEN2580 oppervlakten gebouwen
 • Artist impression

lidmaatschap

BouwAdviesNL is lid van de BNB; Beroepsvereniging van Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen.

BouwAdviesNL is licentiehouder van Stabu 2 en Stabu Bouwbreed Informatiesysteem.

 

Algemene voorwaarden 
Op al onze opdrachten is ‘De nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011’ Eerste herziening, juli 2013 van toepassing. Via deze link kunt u de DNR 2011 downloaden. Op verzoek kunnen wij u een exemplaar van de DNR 2011 toesturen.