bouwadviesnl

technische

omschrijving

Voor kleinere en minder complexe bouwprojecten maakt BouwAdviesNL een technische omschrijving in plaats van een Stabu-bestek. Een technische omschrijving lijkt op een Stabu-bestek, maar is in de uitwerking eenvoudiger en het opstellen ervan kost daardoor minder tijd en geld. De documenten geven een overzichtelijke omschrijving van bouwmaterialen en werkzaamheden.

inhoudelijk technische omschrijvingen

Technische omschrijvingen zijn er in twee hoofdgroepen: nieuwbouw en verbouwing/renovatie.

Elke technische omschrijving die BouwAdviesNL opstelt, bevat vier delen:

 • Algemene gegevens van het werk
 • Beknopte algemene voorwaarden
 • Technische omschrijving van de materialen
 • Bijlagen

bouwkundig inzicht

Voor het opstellen van een correcte technische omschrijving zijn ervaring en bouwkundig inzicht nodig. De medewerkers van BouwAdviesNL doen dit werk al zo’n 20 jaar. Zij hebben in de loop van de tijd aan veel verschillende projecten gewerkt

bouwadviesnl voor technische omschrijving

Wilt u een bouwkundig technische omschrijving laten opstellen voor nieuwbouw of een verbouwing? Neem contact met ons op voor een persoonlijke toelichting op onze werkwijze. Een technische omschrijving is altijd maatwerk en wordt in nauw overleg met u opgesteld.

opbouw technische omschrijving

Het eerste deel van de technische omschrijving bevat algemene informatie. Hierin wordt een korte omschrijving van het werk gegeven, de locatie en het adres van het werk, en contactpersonen.

Na de algemene gegevens worden beknopt de algemene voorwaarden van het werk omschreven. Hierbij wordt onder meer ingegaan op de verantwoordelijkheden, voorschriften, garantietermijnen, verrekening van meer- en minderwerk, verzekeringen enzovoort.

In het derde deel staan puntsgewijs de technische omschrijvingen van de materialen en werkzaamheden.

Ten slotte kunnen nog bijlagen worden toegevoegd.

Technische omschrijvingen zijn door BouwAdviesNL reeds uitgevoerd voor nieuwbouw en verbouwing/renovaties projecten.

Technische omschrijving voor nieuwbouw:

 • Technische omschrijving nieuwbouw woning
 • Technische omschrijving rijwoningen
 • Technische omschrijving appartementen
 • Technische omschrijving bedrijfsgebouw

Technische omschrijvingen voor verbouwingen en renovaties:

 • Technische omschrijving verbouwing woning
 • Technische omschrijving uitbouw woning
 • Technische omschrijving renovatie appartementen
 • Technische omschrijving verbouwing bedrijfsgebouw

contact

 

BouwAdviesNL 
Postbus 15204
1001 ME Amsterdam

BouwAdviesNL
Emmalaan 58
3411 XJ Lopik

T.  0348 743 814
E.  info@bouwadvies.nl

diensten

 • Bouwkundig tekenwerk
 • Aanvraag vergunningen
 • Inmeten gebouwen
 • STABU-bestek
 • V&G-plan ontwerpfase
 • Bouwbegeleiding
 • NEN2580 oppervlakten gebouwen
 • Artist impression

lidmaatschap

BouwAdviesNL is lid van de BNB; Beroepsvereniging van Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen.

BouwAdviesNL is licentiehouder van Stabu 2 en Stabu Bouwbreed Informatiesysteem.

 

Algemene voorwaarden 
Op al onze opdrachten is ‘De nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011’ Eerste herziening, juli 2013 van toepassing. Via deze link kunt u de DNR 2011 downloaden. Op verzoek kunnen wij u een exemplaar van de DNR 2011 toesturen.