bouwadviesnl

mpg-berekening

milieupresatie gebouwen

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw. Hoe lager de MPG des te duurzamer het materiaalgebruik. De milieuprestatie van materialen van gebouwen zal een steeds belangrijkere factor worden in de totale milieubelasting van een gebouw.

verplicht bij nieuwbouw

In het Bouwbesluit is bepaald dat bij elke aanvraag van een omgevingsvergunning voor nieuwbouwwoningen en kantoren met een gebruiksoppervlakte (GO) groter dan 100 m2 een milieuprestatieberekening van het gebouw moet worden ingediend. Sinds 1 januari 2018 geldt voor de MPG een maximumgrenswaarde van 1,0. BouwAdviesNL kan voor u de MPG-berekening maken.

de mpg-berekening

De milieuprestatieberekening wordt door BouwAdviesNL uitgevoerd met een programma waarin de bepalingsmethode en de Nationale MilieuDatabase zijn geïntegreerd. Door de kenmerken van het bouwwerk in te voeren, zoals de toe te passen bouwproducten en de hoeveelheden, worden de milieueffecten van de bouwproducten over de gehele levensduur van het gebouw zichtbaar.

specialist in mpg berekening

De medewerkers van BouwAdviesNL maken de MPG-berekening en geven u advies op maat. Zij signaleren eventuele problemen en dragen natuurlijk ook meteen een passende oplossing aan. Neem contact met ons op voor een persoonlijke toelichting op onze werkwijze en de uitwerking van MPG-berekeningen. 

Een MPG-berekening is gebaseerd op de levenscyclus van het gebouw en de materialen die daarin zijn verwerkt. Als u inzicht hebt in de milieueffecten, kunt u betere materiaalkeuzen maken. Op die manier is de milieuprestatie een positieve prikkel voor meer duurzaamheid.

schaduwkosten materiaal

Om de MPG-berekening overzichtelijk te houden, worden alle vormen van milieubelasting samengevoegd in één waarde: de schaduwkosten van een materiaal. Dit zijn de kosten voor het ongedaan maken van de schade aan het milieu die ontstaat door het materiaalgebruik. Voor een gebouw worden al deze kosten over de gehele levensduur opgeteld en gedeeld door de levensduur en de oppervlakte van het gebouw. De milieuprestatie van een gebouw wordt uitgedrukt in schaduwkosten per m² brutovloeroppervlakte (€/m² BVO).

Nationale milieudatabase

De milieuprestatieberekening moet voldoen aan de ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken’. Voor een eenduidige berekening van de MPG is de Nationale MilieuDatabase (NMD) in het leven geroepen. De NMD bevat de milieudata die bij het berekenen moeten worden gebruikt en wordt beheerd door de Stichting Bouwkwaliteit (SBK).

levenscyclusanalyse

Om de milieubelasting van een enkel materiaal te bepalen, wordt een LevensCyclusAnalyse (LCA) uitgevoerd. Dit moet worden gedaan door een gekwalificeerde deskundige. De LCA geeft elf indicatoren voor de milieubelasting van een product. Deze indicatoren worden samengevoegd tot één waarde: de schaduwkosten per eenheid van het product (kg, m3, m2en dergelijke).

De kenmerken van materialen uit de LCA’s worden verzameld in de Nationale MilieuDatabase. Dankzij deze database is het niet nodig om steeds opnieuw een LCA van hetzelfde product of materiaal uit te voeren.

contact

 

BouwAdviesNL 
Postbus 15204
1001 ME Amsterdam

BouwAdviesNL
Emmalaan 58
3411 XJ Lopik

T.  0348 743 814
E.  info@bouwadvies.nl

diensten

  • Bouwkundig tekenwerk
  • Aanvraag vergunningen
  • Inmeten gebouwen
  • STABU-bestek
  • V&G-plan ontwerpfase
  • Bouwbegeleiding
  • NEN2580 oppervlakten gebouwen
  • Artist impression

lidmaatschap

BouwAdviesNL is lid van de BNB; Beroepsvereniging van Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen.

BouwAdviesNL is licentiehouder van Stabu 2 en Stabu Bouwbreed Informatiesysteem.

 

Algemene voorwaarden 
Op al onze opdrachten is ‘De nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011’ Eerste herziening, juli 2013 van toepassing. Via deze link kunt u de DNR 2011 downloaden. Op verzoek kunnen wij u een exemplaar van de DNR 2011 toesturen.