regels

melding

brandveilig gebruik

Een gebouweigenaar of gebruiker moet ervoor zorgen dat hij voldoet aan de voorschriften voor brandveilig gebruik. Deze komen uit het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) en staan in het Bouwbesluit. Elk gebouw moet aan die voorschriften voldoen, ook als er geen omgevingsvergunning brandveilig gebruik of gebruiksmelding nodig is.

Tekening brandveilig gebruik

BouwAdviesNL kan voor u de tekeningen brandveilig gebruik maken, waarop alle benodigde brandveiligheidsvoorzieningen zijn aangegeven. De brandtekeningen tonen de benodigde brandpreventiemaatregelen, blusmiddelen, brandscheidingen, zelfsluitende branddeuren, vluchtroutes en opstelplaatsen voor hulpverleners bij calamiteiten.

melding brandveiligheid

U kunt de complete melding brandveilig gebruik laten verzorgen door BouwAdviesNL. Wij zorgen voor alle documenten, tekeningen en formulieren, en dienen de melding in bij de gemeente.

bouwadviesnl helpt

Moet u een melding brandveilig gebruik gebouw indienen? Neem dan contact op met BouwAdviesNL. In een persoonlijk gesprek kunnen we doornemen hoe we u kunnen helpen. De melding brandveilig gebruik is maatwerk en wordt altijd in nauw overleg met u opgesteld

contact

 

BouwAdviesNL 
Postbus 15204
1001 ME Amsterdam

BouwAdviesNL
Emmalaan 58
3411 XJ Lopik

T.  0348 743 814
E.  info@bouwadvies.nl

diensten

  • Bouwkundig tekenwerk
  • Aanvraag vergunningen
  • Inmeten gebouwen
  • STABU-bestek
  • V&G-plan ontwerpfase
  • Bouwbegeleiding
  • NEN2580 oppervlakten gebouwen
  • Artist impression

lidmaatschap

BouwAdviesNL is lid van de BNB; Beroepsvereniging van Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen.

BouwAdviesNL is licentiehouder van Stabu 2 en Stabu Bouwbreed Informatiesysteem.

 

Algemene voorwaarden 
Op al onze opdrachten is ‘De nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011’ Eerste herziening, juli 2013 van toepassing. Via deze link kunt u de DNR 2011 downloaden. Op verzoek kunnen wij u een exemplaar van de DNR 2011 toesturen.