bouwadviesnl

V&G-coördinator

ontwerpfase

Het wegnemen van risico’s voor veiligheid en gezondheid (V&G) in de uitvoerings- en gebruiksfase van gebouwen is lastiger en kostbaarder dan het voorkomen ervan. Een V&G-coördinator ontwerpfase beoordeelt de V&G-aspecten al in een vroeg stadium van het ontwerp en het ontwerpproces van het gebouw. Onveilige of ongezonde werksituaties in de uitvoeringsfase en gebruiksfase worden zo voorkomen.

v&g analyse door bouwadviesnl

BouwAdviesNL kan worden ingeschakeld als V&G-coördinator ontwerpfase. Wij analyseren het bouwplan en bespreken met de betrokken partijen de V&G-risico’s die in de ontwerpfase niet of nog onvoldoende zijn weggenomen. Een V&G-coördinator ontwerpfase is aanwezig bij de ontwerpvergaderingen en inventariseert, adviseert en maakt een V&G-plan.

v&g in de gebruiksfase en het v&g-dossier

De V&G-coördinator ontwerpfase van BouwAdviesNL kijkt ook kritisch naar de onderhoudsveiligheid van het gebouw tijdens de gebruiksfase. Hij doet suggesties voor voorzieningen voor veilig onderhoud aan het gebouw en bespreekt deze met de ontwerpende partij en de opdrachtgever.

De V&G-coördinator ontwerpfase stelt ook het V&G-dossier samen. Het V&G-dossier bevat informatie over onderhoudswerkzaamheden tijdens de gebruiksfase en is bestemd voor de eigenaar of beheerder van het gebouw.

bouwadviesnl als v&g coördinator ontwerpfase

Door in de ontwerpfase de juiste keuzes te maken, kunnen onveilige situatie worden voorkomen. BouwAdviesNL is als V&G-coördinator in de gehele ontwerpfase voor uw project inzetbaar. Neem contact met ons op voor een persoonlijke toelichting op onze werkwijze als V&G-coördinator.

Taken van de V&G-coördinator

De V&G-coördinator ontwerpfase van BouwAdviesNL voert verschillende taken uit:

 • Het bouwplan inventariseren om zo veel mogelijk V&G-risico’s in het ontwerp aan te wijzen en suggesties voor verbeteringen te doen.
 • Tijdens het gehele ontwerpproces aanwezig zijn bij de ontwerpvergaderingen en adviseren over de maakbaarheid van het gebouw en de veiligheid van de bouwplaats en de omgeving.
 • Ervoor zorgen dat het onderwerp veiligheid en gezondheid de aandacht houdt en dat de verschillende partijen er duidelijke afspraken over maken.
 • Een eerste versie van een V&G-plan maken. De basisversie van dit V&G-plan bevat minimaal de bijzondere risico’s van het ontwerp.
 • Het V&G-plan uitbreiden met nieuwe afspraken over veiligheidsmaatregelen en -voorzieningen die voortkomen uit uitvoeringstechnische zaken die aan het ontwerp worden toegevoegd. Het V&G-plan is dus een dynamisch document dat telkens wordt aangepast aan de actuele situatie.
 • Gevaren die tijdens het ontwerp naar voren kom en in kaart brengen, zodat werknemers goed kunnen worden voorgelicht.
 • Adviseren over voorzieningen tegen weer en wind in het ontwerp. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat het gebouw snel wind-en waterdicht kan worden gemaakt of door werkplekken ‘in te pakken’.
 • Adviseren over keuzes over de veiligheid en bouwmethode. Dit kan gaan over het afsluiten van wegen of deze voorzien van bouwhekken, zodat veilig kan worden gewerkt. Het kan ook gaan om het toepassen van volledig afgewerkte prefabelementen en deze in de juiste volgorde en de juiste tijdstippen aan laten leveren. Een grote materiaalopslag op de bouwlocatie is dan niet nodig. Andere voorbeelden zijn het aanbrengen van trappen en liften tijdens de ruwbouwfase of het kiezen voor gietvloeren als arbeidsvriendelijk alternatief voor zandcementvloeren.

 

contact

 

BouwAdviesNL 
Postbus 15204
1001 ME Amsterdam

BouwAdviesNL
Emmalaan 58
3411 XJ Lopik

T.  0348 743 814
E.  info@bouwadvies.nl

diensten

 • Bouwkundig tekenwerk
 • Aanvraag vergunningen
 • Inmeten gebouwen
 • STABU-bestek
 • V&G-plan ontwerpfase
 • Bouwbegeleiding
 • NEN2580 oppervlakten gebouwen
 • Artist impression

lidmaatschap

BouwAdviesNL is lid van de BNB; Beroepsvereniging van Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen.

BouwAdviesNL is licentiehouder van Stabu 2 en Stabu Bouwbreed Informatiesysteem.

 

Algemene voorwaarden 
Op al onze opdrachten is ‘De nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011’ Eerste herziening, juli 2013 van toepassing. Via deze link kunt u de DNR 2011 downloaden. Op verzoek kunnen wij u een exemplaar van de DNR 2011 toesturen.