bouwadviesnl

voor uw

daglichtberekening

Daglichtberekening woning en kantoorgebouw

In het Bouwbesluit staan eisen voor de daglichttoetreding van nieuwbouwwoningen en -kantoren. Om te bepalen of in de verblijfsruimten en verblijfsgebieden voldoende daglicht binnenkomt, kunnen de medewerkers van BouwAdviesNL de equivalente daglichtoppervlakte voor u berekenen. Voor een omgevingsvergunning is een daglichtberekening verplicht. U kunt daarmee aantonen dat de nieuwbouw voldoet aan de eisen in het Bouwbesluit.

Eisen daglichtberekening NEN 2057

Een daglichtberekening moet worden uitgevoerd volgens de norm NEN 2057:2011. In deze norm wordt onder meer aangegeven hoe de verschillende belemmeringen (hoek α) en overstekken (hoek ß) moeten worden bepaald. De medewerkers van BouwAdviesNL kennen deze norm, zodat zij correcte daglichtberekeningen kunnen maken.

Bouwadviesnl voor daglichtberekening

De medewerkers van BouwAdviesNL geven u advies op maat. Zij signaleren eventuele problemen en dragen natuurlijk ook meteen een passende oplossing aan. Neem contact met ons op voor een persoonlijke toelichting op onze werkwijze en de uitwerking van de daglichtberekening.

contact

 

BouwAdviesNL 
Postbus 15204
1001 ME Amsterdam

BouwAdviesNL
Emmalaan 58
3411 XJ Lopik

T.  0348 743 814
E.  info@bouwadvies.nl

diensten

  • Bouwkundig tekenwerk
  • Aanvraag vergunningen
  • Inmeten gebouwen
  • STABU-bestek
  • V&G-plan ontwerpfase
  • Bouwbegeleiding
  • NEN2580 oppervlakten gebouwen
  • Artist impression

lidmaatschap

BouwAdviesNL is lid van de BNB; Beroepsvereniging van Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen.

BouwAdviesNL is licentiehouder van Stabu 2 en Stabu Bouwbreed Informatiesysteem.

 

Algemene voorwaarden 
Op al onze opdrachten is ‘De nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011’ Eerste herziening, juli 2013 van toepassing. Via deze link kunt u de DNR 2011 downloaden. Op verzoek kunnen wij u een exemplaar van de DNR 2011 toesturen.