bouwadvienl

gpr-berekening

GPr Gebouw

De berekening volgens de Gemeente Praktijk Richtlijn Gebouw, kortweg GPR-berekening genoemd, geeft een totaalbeeld van de duurzaamheid van een gebouw op vijf thema’s: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. GPR Gebouw is een digitaal instrument om de duurzaamheid van een gebouw in kaart te brengen met voor elk thema een rapportcijfer van 1 tot 10. Het doel is duurzaam bouwen meetbaar en bespreekbaar te maken. Zowel bestaande als nieuwe gebouwen kunnen worden doorgerekend. Het cijfer 6 komt overeen met het geldende Bouwbesluitniveau. De GPR Gebouw wordt erkend door landelijke instituten en beleidsvormende organisaties en is opgenomen in de actuele richtlijnen voor duurzaam inkopen van de rijksoverheid.

gpr-berekening en bouwbesluit

De GPR-berekening staat niet als verplichting in het Bouwbesluit, maar kan door gemeenten worden geëist in een gemeentelijke verordening. Zo kan bij de uitgifte van grond een complete wijk of industrieterrein worden getoetst op duurzaamheid. Een GPR-berekening kan ook dienen als basis voor een aanvraag van milieu-investeringsaftrek (MIA). Een opdrachtgever kan een GPR-berekening vragen als aanbestedingsstuk om de duurzaamheid van het pand aan te tonen (maatschappelijk verantwoord ondernemen).

gpr is geen mpg

Een GPR-berekening is veel uitgebreider dan een MPG-berekening. Bij de MPG gaat het alleen om de milieuprestatie van de gebruikte materialen. Bij een GPR wordt ook gekeken naar de energieprestatiemaatregelen, milieuprestatiemaatregelen en waterbeheer, gezondheidsaspecten zoals geluid en luchtkwaliteit, gebruikskwaliteit zoals toegankelijkheid en sociale veiligheid, en toekomstgerichte voorzieningen (lange levensduur).

specialist in mpg-berekening

De medewerkers van BouwAdviesNL kunnen de GPR-berekening maken en geven u advies op maat. Zij signaleren eventuele problemen en dragen natuurlijk ook meteen een passende oplossing aan. Neem contact met ons op voor een persoonlijke toelichting op onze werkwijze en de uitwerking van GPR-berekeningen

contact

 

BouwAdviesNL 
Postbus 15204
1001 ME Amsterdam

BouwAdviesNL
Emmalaan 58
3411 XJ Lopik

T.  0348 743 814
E.  info@bouwadvies.nl

diensten

  • Bouwkundig tekenwerk
  • Aanvraag vergunningen
  • Inmeten gebouwen
  • STABU-bestek
  • V&G-plan ontwerpfase
  • Bouwbegeleiding
  • NEN2580 oppervlakten gebouwen
  • Artist impression

lidmaatschap

BouwAdviesNL is lid van de BNB; Beroepsvereniging van Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen.

BouwAdviesNL is licentiehouder van Stabu 2 en Stabu Bouwbreed Informatiesysteem.

 

Algemene voorwaarden 
Op al onze opdrachten is ‘De nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011’ Eerste herziening, juli 2013 van toepassing. Via deze link kunt u de DNR 2011 downloaden. Op verzoek kunnen wij u een exemplaar van de DNR 2011 toesturen.