Bouwadviesnl

ventilatieberekening

woning en kantoorgebouw

In het Bouwbesluit staan eisen voor de ventilatie in nieuwbouwwoningen en -kantoren. Om te bepalen of de verblijfsruimten en verblijfsgebieden aan de eisen voor ventilatiecapaciteit voldoen, moet een ventilatiebalansberekening worden gemaakt. BouwAdviesNL kan deze berekening voor u verzorgen

ventilatieberekening volgens nen 1087 en het bouwbesluit

De ventilatieberekeningen worden uitgevoerd volgens de norm NEN 1087 en het Bouwbesluit. BouwAdviesNL zorgt voor de juiste ventilatieberekeningen en het bepalen van de minimale ventilatiehoeveelheden per verblijfsruimte of verblijfsgebied. Ook worden de ventilatiestromen en ventilatiehoeveelheden duidelijk op tekening aangegeven. Mochten aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn, dan wordt dat vooraf met u besproken

omgevingsvergunning vereist berekening ventilatiebalans 

Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning moet u altijd een ventilatieberekening laten maken. U moet namelijk aantonen dat de nieuwbouw voldoet aan de ventilatie-eisen in het Bouwbesluit.

bouwadviesnl voor ventilatieberekeningen

De medewerkers van BouwAdviesNL hebben ruime ervaring in het maken van ventilatieberekeningen volgens NEN 1087 en het Bouwbesluit. Zij geven u advies op maat, signaleren eventuele problemen en dragen natuurlijk ook meteen een passende oplossing aan. Neem contact met ons op voor een persoonlijke toelichting op onze werkwijze en de uitwerking van ventilatieberekeningen.

Ventilatie-eisen woning

Ruimte

Eis

Verblijfsgebied

> 0,9 dm3/s per m2 vloeroppervlakte met een minimum van 7 dm3/s

Verblijfsruimte

> 0,7 dm3/s per m2 vloeroppervlakte met een minimum van 7 dm3/s

Toiletruimte

> 7 dm3/s

Badruimte

> 14 dm3/s

Keuken

> 21 dm3/s (opstelplaats max. 15 kW)

Meterruimte

> 2 dm3/s per m3 netto-inhoud van de meterruimte, met een minimum van 2 dm3/s

contact

 

BouwAdviesNL 
Postbus 15204
1001 ME Amsterdam

BouwAdviesNL
Emmalaan 58
3411 XJ Lopik

T.  0348 743 814
E.  info@bouwadvies.nl

diensten

  • Bouwkundig tekenwerk
  • Aanvraag vergunningen
  • Inmeten gebouwen
  • STABU-bestek
  • V&G-plan ontwerpfase
  • Bouwbegeleiding
  • NEN2580 oppervlakten gebouwen
  • Artist impression

lidmaatschap

BouwAdviesNL is lid van de BNB; Beroepsvereniging van Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen.

BouwAdviesNL is licentiehouder van Stabu 2 en Stabu Bouwbreed Informatiesysteem.

 

Algemene voorwaarden 
Op al onze opdrachten is ‘De nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011’ Eerste herziening, juli 2013 van toepassing. Via deze link kunt u de DNR 2011 downloaden. Op verzoek kunnen wij u een exemplaar van de DNR 2011 toesturen.