Oude 

tekeningen

Digitaliseren

In archieven zijn nog regelmatig oude, handgetekende tekeningen van gebouwen opgeslagen. Vaak is het wenselijk om die tekeningen te digitaliseren in AutoCAD. Daarmee komen de tekeningen beschikbaar voor diverse doeleinden, bijvoorbeeld een digitaal archief of een gebouwenportfolio. BouwAdviesNL zorgt voor een nauwkeurige omzetting van uw oude handgetekende bouwtekening naar een bouwkundige computertekening.

Tekening bestaande situatie digitaliseren

Onze ervaren bouwkundig tekenaars nemen de bestaande bouwtekening over in de computer. Dit moet met de hand worden gedaan, want alleen op die manier kan een digitale bouwkundige tekening worden gemaakt die bewerkbaar is. Zo’n tekening kan weer worden gebruikt voor een planstudie of verbouwing. Een scan van een tekening zou alleen maar een digitale afbeelding van de oude bouwtekening opleveren.

Maatwerk 

Het digitaliseren van met de hand getekende bouwkundige tekeningen is maatwerk en een offerte wordt daarom door BouwAdviesNL in nauw overleg met u opgesteld. Neem contact met ons op voor een persoonlijke toelichting op onze werkwijze en de uitwerking van het digitaliseren van oude tekeningen.

contact

 

BouwAdviesNL 
Postbus 15204
1001 ME Amsterdam

BouwAdviesNL
Emmalaan 58
3411 XJ Lopik

T.  0348 743 814
E.  info@bouwadvies.nl

diensten

  • Bouwkundig tekenwerk
  • Aanvraag vergunningen
  • Inmeten gebouwen
  • STABU-bestek
  • V&G-plan ontwerpfase
  • Bouwbegeleiding
  • NEN2580 oppervlakten gebouwen
  • Artist impression

lidmaatschap

BouwAdviesNL is lid van de BNB; Beroepsvereniging van Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen.

BouwAdviesNL is licentiehouder van Stabu 2 en Stabu Bouwbreed Informatiesysteem.

 

Algemene voorwaarden 
Op al onze opdrachten is ‘De nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011’ Eerste herziening, juli 2013 van toepassing. Via deze link kunt u de DNR 2011 downloaden. Op verzoek kunnen wij u een exemplaar van de DNR 2011 toesturen.